• محمد اسدی خریدار رحم اجاره ای
 • مبلغ پیشنهادی 60000000
 • متولد 1360 از استان قم
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات توافقی
  حدودا میلیون با ماهی . میلیون تومان
  با زهم توافقی
  ترجیحا شهر قم یا اطراف قم باشد

  اطلاعات دیگر
  متاهل || بدون مدرک