• بهار سلیمانی فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 50000000
  • متولد 1364 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متاهلم،ی فرزند دختر دو ساله سالم دارم
    سزارین اختیاری، بارداری بسیار خوب و سالمی داشتم،اگر تو هر شهری اسکان هم بدید با همسرم می تونم بیام فقط وسایل ضروری برای یکسال زندگی فراهم باشه چون وسیله نمی تونیم بیاریم، ماهیانه هم میلیون تومن میگیرم

    اطلاعات دیگر
    متاهل || دیپلم