• هدا حقی خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی راضی کننده
  • متولد 1390 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خانم ترجیحا مطلقه و یا بیوه با سن کمتر از سی و چهار و شرایط جسمانی سالم
    استان محل سکونت تقاوتی ندارد فقط امکان آمدن به کرج برای نه ماه بارداری را داشته باشند محل سکونت و امکانات زندگی و مراقبت دروان بارداری در کرج فراهم است. شماره ثبت شده در سایت فعال نیست لطفا در صورت تمایل با شماره (صفر نهصد سی و هفت،چهارصد و یازده،هفتاد،هشتادوچهار) تماس بگیرید

    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک