• شیدا مهدوی فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 150000000
  • متولد 1376 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات مطلقه هستم یک دختر ساله دارم .خدارو شکر دختر سالم و بسیار زیبای چشم رنگی دارم .من و دخترم هیچگونه بیماری تابحال نداشتم .لطفا خریدار واقعی پیام بده .متشکرم
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک