• ... سلیمانی فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 85000000
  • متولد 1364 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متاهلم،ی فرزند دختر سه ساله سالم دارم
    سزارین اختیاری، بارداری بسیار خوب و سالمی داشتم،خودم هم توسط دکتر تایید شدم و رحمم سالمه ازمایش هم دادم و مشکلی ندارم و از همه نظر سالم و اوکی هستم ماهیانه هم تومن میگیرم

    اطلاعات دیگر
    متاهل || دیپلم