• زینب شادمان خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 60میلیون
  • متولد 1355 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات زنی مومن وصبور وبا وجدان که امانت مار رو به خوبی نگهداری کنه .مسابقه بیماری نداشته باشه سنش زیر سال و ایمان طبیعی داشته باشه .تضمین شده باشه
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک بدون مدرک