• غمدیده غمگین خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی توافقی
  • متولد 1364 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ب یک خانم زیر سال مومن ومتعهدوسالم با زایمان طبیعی و فرزند سالم با گروه خونی a+برای رحم جایگزین نیازمندم درصورت تنها بودن امکان اسکان وجود دارد
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک