• الهام زاده سردار خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی توافقی
  • متولد 1358 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات من خانمی ساله هستم ساله ازدواج کردم فرزندی ندارم مشکل نازایی وناباروری دارم از استان خوزستان شهر گتوند هستم واحتیاج به یک زن سالم وبدون مریضی ومشکل دارم برای رحم اجاره ای ممنون میشم لطفا
    اطلاعات دیگر
    متاهل || لیسانس حسابداری