• یاسمن اسدی فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 150000000
  • متولد 1371 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام سالمه دارای یک پسر ساله درکرمانم متاعهل بااجازه همسر فقط پول رواول میگیرم یک سوم رو اخر یعنی روز زایمان تومدت حاملگی تمام خرج ومخارج هم باخودتون باشه سالم هستم ماهی هم میگیرم
    اطلاعات دیگر
    متاهل || دیپلم اموراداری