• بهاره عزیزی خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی توافقی
  • متولد 1364 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند رحم اجاره ایی هستم ترجیحا در شهر سنندج. خانم متاهل که سابقه ی زایمان موفق داشته باشند و از لحاظ جسمی سالم بوده و دارو و سیگار و الکل و مواد استفاده نکنند. همه ی هزینه ها پرداخت شده و در صورت نیاز اسکان هم داده می شود و منزل مناسب جهت سکونت در اختیار قرار می‌گیرد. خورد و خوراک نیز کامل تامین می شود. نهصد و دوازده- دویست و شانزده- نه هزار و دویست
    اطلاعات دیگر
    متاهل || دکترا