• لیلا انصاری خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی
  • متولد 1356 از استان قم
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام به خانمی متاهل و مذهبی و متدین با سابقه ی زایمان طبیعی و تولد فرزندی سالم، با قد و وزن متناسب نیازمندیم ، قیمت توافقی شماره تماس صفرنهصدنوزده چهارصد پنجاه ودو یازده سی ویک فقط پیام دیدار شهرهای اطراف قم مثل تهران و کاشان واراک و قزوین اگه هستید پیام دهید
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک