• علی کارور خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی
  • متولد 1345 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام خواهان رحم اجاره‌ای هستم . خانم حداکثر سنش ساله مومن و متعهد ومجرد باشد. درضمن در طول حاملگی باید نزد خودم زندگی کند. تمام هزینه‌ها رو خودم پرداخت میکنم. سپاسگزارم خدانگهدار.
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک