• رها فریادرس خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 2000000000
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات من دوبار رحم جایگزین شدم یکی طبیعی یکی سزارین ‌ و سابقه ی دوبار اهدای رحم موفق و نوزادان سالم ‌ . مبلغ میلیون .. بصورترتوافقی قسط بندی میشه ‌
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک مامایی رو میخوندم ولی بدلیل بارداری دخترم ادامه ند