• آوا محمدی خریدار رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی توافقی
  • متولد 1 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات حداقل یک زایمان طبیعی داشته باشد ترجیحا زیر سال سالم بدون بیماری های مانند دیابت و ...
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک