• ... .... فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 950000000
  • متولد 1 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام یکی ازدوستانم میخواسته رحم اجاره بشه ولی باردارشده و میخواد بچه شو بده ب کسی ک بچه میخوادقیمت نودوپنج میلیون ماهانه دومیلیون تومان.اگرکسی رو میشناسین که اهداجنین میخواداین خانم رو بهش معرفی کنین و بدون اینکه هذینه ی اهدا جنین بده هذینه عمل مرکز بده پول دارو بده باز هذینه های انتقال بده استرس روز انتظار بکشه که مثبت بشه یا ن.راحت چن ماه دگه ب بچش میرسه.هر قراردادمحضری که بخواین امضا میکنه که بچه بعداززایمان حتما میده ب گیرنده.هرشهری هم باشه قبول میکنه و برای زایمان میره همون شهر
    اطلاعات دیگر
    متاهل || دیپلم